Bekijk de locatie van DOP - De Oude Pastorie - kantoor & vergaderruimte. Inspirende en stijlvolle kantoren in het centrum van Gorinchem.

In het centrum

Kantoren in het centrum van Gorinchem. Inspirerend en stijlvol gemeubileerd. Aangevuld met professionele vergaderruimtes. Alle faciliteiten, inspiratie en flexibiliteit om jouw ondernemerschap de ruimte te geven. Effectiever en gezelliger dan thuis werken en goedkoper dan een traditioneel kantoor huren.
DOP - De Oude Pastorie - is gevestigd in de oude binnenstad van de stad Gorinchem. Met uitzicht op de kenmerkende scheefstaande gotische kerktoren van Gorinchem ligt DOP echt midden in het centrum. De 'scheve kerktoren' ofwel de St. Janstoren dateert uit 1517 en is 60 meter hoog. Hij is beeldbepalend voor de binnenstad van Gorinchem.

Gorinchem is gelegen aan de kruising van de snelwegen A15 en A27, op de grens van de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. Deze centrale locatie maakt Gorinchem tot een grootregionale stad met veel winkelaanbod in het centrum. Er wonen zo'n 37.500 mensen.

Het ontstaan van Gorinchem - in de volksmond ook wel Gorkum - ligt omstreeks het jaar 1000. Op wat hoger gelegen land nabij de monding van de Linge in de Merwede werd door vissers en boeren een nederzetting gebouwd. In de Middeleeuwen werden de nederzetting en haar inwoners regelmatig bedreigd. In de eerste plaats door het water, dat ook na de aanleg van dijken een gevaar bleef. Maar ook besmettelijke ziekten eisten regelmatig hun tol, terwijl het land van de Heren van Arkel een gewilde prooi voor de buurstaten Holland en Gelre was.

Aan het eind van de 13e eeuw werd de nederzetting een vesting door het opwerpen van met palissaden versterkte wallen. Halverwege de 14e eeuw werden de wallen verder versterkt met stenen muren en torens. Al deze inspanningen konden niet voorkomen dat Gorinchem in 1417 definitief door Holland werd ingelijfd. De aansluiting bij Holland legde de Gorkumse handel geen windeieren. Gorinchem groeide uit tot de achtste stad van Holland.
De stadsmuren uit de 14e eeuw waren tweehonderd jaar later zo verzwakt dat zij aan vervanging toe waren. Er kwam een nieuwe vestingwal met elf bastions. Door de nieuwe omwalling, afgerond in 1609, werd de stad tweemaal zo groot.
Na de bloei in de Gouden Eeuw kwam in de 18e eeuw de teruggang. Het dieptepunt werd bereikt aan het einde van de Franse overheersing. In de winter van 1813-1814 verschansten de terugtrekkende Franse troepen zich in de vesting Gorinchem. Na een drie maanden durend beleg, waarbij zo'n 77% van de huizen in de stad werd verwoest, gaven zij zich over. Na de Franse tijd, bleef Gorinchem van groot strategisch belang voor Nederland, als zuidoost punt van de Hollandse Waterlinie.

Rond 1870 startte de industriŽle revolutie en ook in Gorinchem groeide de industrie, echter vooral op afstand van de stad, buiten de militaire schootsvelden. De bouw van stoomschepen leidde tot meer scheepvaartverkeer. Er werden kanalen gegraven en er kwam een spoorweg, waardoor de stad beter bereikbaar werd. In het begin van de 20e eeuw werden er buiten de vesting arbeiderswijken gebouwd en inmiddels is de vesting nog slechts een klein gedeelte van het totale grondoppervlak van Gorinchem.

De vestigingwal met 11 bastions uit 1609 is nog vrijwel geheel intact en begin 21e eeuw gerestaureerd. In de binnenstad zijn diverse historische panden bewaard gebleven, die een goed beeld geven van de geschiedenis van Gorinchem. De Oude Pastorie als onderdeel van het rijke Roomse leven boven de rivieren is er daar een van.